1/6

Úspešní už pracujú inak. Aj preto prichádza súťaž o najlepšiu kanceláriu roka

 

Zmeny v pracovnom prostredí odrážajú modernú dobu, v ktorej žijeme. Reflektujú najmä na mladú generáciu, ktorá má rozdielny prístup k pracovným i osobným hodnotám, než tomu bolo v minulosti, ale aj na masívny nárast používania moderných technológií. Novodobé pracoviská sa často spájajú s prácou z domu, s úsporou nákladov, kanceláriou bez papiera, štrukturálnym znižovaním počtu využívaných priestorov a ich lepším využitím. „Vyznačujú sa najmä efektivitou, stimuláciou spolupráce medzi zamestnancami, ich vyššou aktivitou i vzájomnou interaktivitou“, tvrdí Tomáš Hegedűš, výkonný riaditeľ realitno-poradenskej spoločnosti CBRE Slovensko.
PRACUJÚ INAK
V snahe podporovať výraznejšie zmeny v pracovnom prostredí na Slovensku, prináša spoločnosť CBRE Slovensko, spolu so svojimi partnermi, súťaž OFFICE ROKA. Jej cieľom je ukázať a vyhodnotiť najzaujímavejšie pracovné prostredia firiem, ktoré pôsobia na Slovensku. „Prostredníctvom tejto súťaže chceme predstaviť filozofiu, hodnoty a nové trendy v úspešných spoločnostiach, ktoré sa snažia o vytváranie inšpiratívneho, kreatívneho a zdravého pracovného prostredia. Ukážeme firmy, ktoré už dnes pracujú inak“, vysvetľuje Tomáš Hegedűš. Na Slovensku ide o pilotný projekt, ktorý po prvýkrát štartuje práve dnes. Podľa šéfa CBRE Slovensko je však zámerom vytvoriť tradíciu a pokračovať v nej každý rok.
O PROJEKTE
Súťaž OFFICE ROKA bude mať tento rok dve súťažné kategórie. Hlavnou kategóriou bude súťaž o najkrajšiu či najinšpiratívnejšiu kanceláriu, druhou kategóriou bude súťaž o najreprezentatívnejšiu firemnú zasadačku. Víťazov oboch kategórií spomedzi prihlásených firiem vyberie odborná porota, ktorá bude zložená zo zástupcov organizátorov, partnerov súťaže a architektov. Do súťaže sa môže prihlásiť ktorákoľvek firma pôsobiaca na Slovensku, a to jednoduchou registráciou na web stránke súťaže a zaslaním súťažných fotografií svojich pracovných priestorov. Na samotné prihlasovanie bude mať dostatok času: Registrácia bude prebiehať od 1. júna až do konca septembra. V októbri budú známi finalisti súťaže v oboch kategóriách a v novembri budú slávnostne vyhlásení víťazi.
STAROSTLIVOSŤ O ZAMESTNANCOV JE CELOSVETOVÝ TREND
Celosvetový prieskum spoločnosti CBRE ukázal, že stratégie úspešných firiem, ktoré sú zacielené na pracovné prostredie, majú dva hlavné ciele – šetrenie režijných nákladov a prilákanie a udržanie si kvalitných a talentovaných zamestnancov. „Práve udržanie si kvalitných zamestnancov je dnes kľúčovým faktorom pre zachovanie konkurenčnej výhody“, prízvukuje T. Hegedűš.
Výnimkou nie je ani Slovensko. Potvrdzujú to aj slová výkonnej riaditeľky spoločnosti Profesia Ivany Molnárovej. "Atraktivita zamestnávateľa závisí od mnohých faktorov. Brand spoločnosti je jedným z najdôležitejších atribútov, pokiaľ ide o počet a kvalitu reakcií uchádzačov o prácu. Pracovné prostredie sa stáva jeho čoraz dôležitejšou súčasťou. Keďže na pracovnom trhu dochádza k zostreniu konkurenčného boja medzi firmami o talenty a kvalifikovaných zamestnancov, práve pracovné prostredie môže byť rozhodujúce pre ľudí, ktorí sa rozhodujú, pre akého zamestnávateľa budú pracovať," uviedla šéfka pracovného portálu, ktorý sa stal exkluzívnym partnerom projektu Office roka.
POZITÍVNE VÝSLEDKY
Inovatívne pracoviská sú udržateľným riešením, ktoré ponúka lepšiu príležitosť pre rovnováhu medzi osobným a pracovným životom. Ich výsledkom je tiež väčšia dynamika, zlepšená komunikácia a kvalitnejšia vzájomná spolupráca. Ako na tento trend dokážu zareagovať firmy pôsobiace na Slovensku? Odpovede na mnohé otázky v tejto oblasti prinesie práve súťaž o najzaujímavejšie pracovné prostredie – OFFICE ROKA.
5 DÔVODOV, PREČO FIRMY PREJDÚ K INOVATÍVNEMU PRACOVNÉMU PROSTREDIU
1. Efektivita: menšia podlahová plocha a evidentné úspory za nájom.
2. Schopnosť ľahšie prijímať budúce zmeny vďaka nutnosti zmeniť celý koncept. Flexibilné použitie umožní docieliť to, že sa budú pohybovať ľudia, nie budova.
3. Stimulácia spolupráce: medzi ľuďmi, medzi tímami alebo naprieč oddeleniami.
4. Väčšia aktivita zamestnancov, prilákanie mladých generácií, konkurenčná výhoda na trhu práce.
5. Imidž: vytvorenie silnej značky.

PARTNERI PROJEKTU
Zlatým partnerom projektu CBRE OFFICE ROKA je spoločnosť YIT, striebornými partnermi spoločnosti SLOVANET, GOYART DESIGN/HERMAN MILLER a BAVARIS FACILITY SERVICES a bronzovým partnerom spoločnosť CRH. Hlavným mediálnym partnerom projektu je magazín FORBES, marketingovým partnerom je agentúra NEUROPEA, exkluzívnym partnerom projektu je spoločnosť PROFESIA. Partnermi projektu sú spoločnosti SKLOVAKIA a ARTEXE.